Türkiye Hazır Beton Birliği “Yapı Denetim Laboratuvarları Numune Toplama Elemanı Sertifika Eğitimi ve Uygulamaları” başlıklı bir eğitim düzenledi.

THBB Deney Laboratuvarı Müdürü Cenk Kılınç, THBB Kimya Laboratuvarı Müdürü Dr. Eyüp Eren ve THBB Kalibrasyon Müdürü Arda Işık tarafından verilen “Yapı Denetim Laboratuvarları Numune Toplama Elemanı Sertifika Eğitimi ve Uygulamaları” başlıklı eğitim 14 Mart 2019 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark’ta yapıldı.

Yapı denetim laboratuvarlarında çalışan ve çalışacak kişilerin katıldığı eğitim, 13.06.2018 tarih ve 30450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin EK 2 3.3. Maddesi gereğince T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Laboratuvarlarında çalışan/çalışacak olan personelin ilgili standartlar ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatları doğrultusunda eğitilmesi ve sertifikalandırılması amacıyla düzenlendi.

Eğitimde ilk olarak “Elektronik Beton İzleme Sistemi” (EBİS) başlığı altında “4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ” konusunda bilgiler verildi.

Eğitim kapsamında “Beton Deneyleri başlığı” altında ise TSEN 12350-1: Taze Betondan Numune Alma, TS EN 12350-2: Taze Beton Deneyleri/ Çökme (Slump) deneyleri, TS EN 12390-1: Beton – Sertleşmiş Beton Deneyleri – Bölüm 1: Deney Numunesi ve Kalıplarının Şekil, Boyut ve Diğer Özellikler, TS EN 12390-2: Sertleşmiş Beton Deneyleri-Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Numunelerin Kürü, TS EN 12390-3: Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini, TS EN 206: Beton-Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk, TS 13515: TS EN 206‘nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standart, Beton irsaliyesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015/04 sayılı genelge, 01.08.2013 tarih ve 2013/28 no.lu genelge konuları işlendi.

Eğitimde teorik bilgilerin yanı sıra Türkiye Hazır Beton Birliği Yapı Malzemeleri Laboratuvarında “Beton Numune ve Karot Alma İşlemi” uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

“Karot ve Schmidth Çekici” başlığı altında ise TS EN 12504-1     Beton- Yapıda Beton Deneyleri- Bölüm 1: Karot Numuneler- Karot alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini, TS EN 12504-2     Yapılarda Beton Deneyleri- Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler – Geri Sıçrama Değerinin Tayini, TS EN 13791 Yapılar ve Ön Dökümlü Beton Bileşenlerde Yerinde Basınç Dayanımı Tayini, TS 13685 Basınç Dayanımının Yapılar ve Ön Dökümlü Beton Bileşenlerinde Yerinde Tayini-TS EN 13791’in Uygulanmasına Yönelik Tamamlayıcı Standart konuları anlatıldı. “Betonarme Donatı Çeliği” başlığı altında ise TS 708    Çelik – Betonarme İçin – Donatı Çeliği ile TS  4559 Beton Çelik Hasırları konuları işlendi.

Paylaş