İşletme Taahhüdü

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı, gerçekleştirdiği laboratuvar faaliyetlerinde ve ürettiği deney/kalibrasyon sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsızdır.

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı; TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı’nın gereklerinin karşılanarak oluşturulan kalite yönetim sisteminin sürdürülmesini, geliştirilmesi için kaynak temin edilmesini,

Gerçekleştirdiği deney/kalibrasyon faaliyetletlerinin tüm aşamalarında tarafsız olunmasını,

Faaliyetlerinde ilgili kanun, mevzuat ve yükümlülüklere uyulmasını,

Gerçekleştirdiği faaliyetlerinde yeniliklerin takip edilmesini,

Laboratuvarın kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarının mesleki sorumluluk sigortası ile karşılanmasını,

Laboratuvar çalışanlarına baskı yapmamayı, ücretlerini gerçekleştirilen deney kalibrasyon sayısından veya bu deney/kalibrasyondan alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi,

Yasal zorunluluk veya müşterinin yazılı izni olmadan elde edilen bilgilerin üçüncü taraflar ile paylaşılmamasını,

Gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, güvenilirlik ilkelerinde hizmet verilmesini sağlamayı beyan ve taahhüt ederim.

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı, gerçekleştirdiği laboratuvar faaliyetlerinde ve ürettiği deney/kalibrasyon sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsızdır.

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarında; TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı’nın gereklerinin karşılanarak oluşturulan kalite yönetim sisteminin sürdürülmesini, geliştirilmesi için kaynak temin edilmesini,

Gerçekleştirdiği deney/kalibrasyon faaliyetlerinin tüm aşamalarında tarafsız olunmasını,

Faaliyetlerinde ilgili kanun, mevzuat ve yükümlülüklere uyulmasını,

Gerçekleştirdiği faaliyetlerinde yeniliklerin takip edilmesini,

Laboratuvarın kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarının mesleki sorumluluk sigortası ile karşılanmasını,

Laboratuvar çalışanlarına baskı yapmamayı, ücretlerini gerçekleştirilen deney/kalibrasyon sayısından veya bu deney/kalibrasyondan alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi,

Yasal zorunluluk veya müşterinin yazılı izni olmadan elde edilen bilgilerin üçüncü taraflar ile paylaşılmamasını,

Gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, güvenilirlik ilkelerinde hizmet verilmesini sağlamayı beyan ve taahhüt ederim.

Yavuz IŞIK
Yönetim Kurulu Başkanı