Beton ve Dürabilite (Dayanıklılık) Deneyleri
BETON DENEYLERİ

TİPKODDENEYİN ADI 
BETON B01Basınç dayanımı (Kür işlemi dahil)TS EN 12390-3:2010
BETONB02Sertleşmiş beton yoğunluğuTS EN 12390-7:2010
BETONB03Taze beton deneyleri, numune alma TS EN 12350-1:2010
BETONB04Taze beton deneyleri, çökmeTS EN 12350-2:2010
BETONB05Taze beton deneyleri, yoğunlukTS EN 12350-6:2010
BETONB06Taze beton hava içeriğiTS EN 12350-7:2010
BETONB07Beton karışım  tasarımı (Her sınıf beton için ayrı) TS 802:2007
BETONB08Beton su emme oranıTS EN 12390-7
BETONB09Beton silindir numune yüzey silme işlemiTS EN 12390-3
BETONB10Taze Beton deneyleri, reçetesi bilenen  numune hazılamaTS EN 206
BETONB11Sertleşmiş betonda su emme oranıTS EN 12390-7:2010
BETONB12Basınç Dayanımı (Kür işlemi hariç) TS EN 12390-3:2010
BETONB13Taze beton kiriş numune hazırlama 15x15x60cmTS EN 12350-1:2010 TS EN 14845-1 :2008
BETONB14Dayanım deneyi için numune alma ve kür işlemi (6 beton numune için)TS EN 12390-2:2010
BETONB15Yarma çekme dayanımının tayiniTS EN 12390-6
BETONB16Ve be deneyiTS EN 12350-3
BETONB17Sertleşmiş beton deneyleri-Deney numunelerinin eğilme dayanımının tayiniTS EN 12390-5
BETONB18Eğilmede çekme dayanımının tayini (orantı sınırı (loc), artık) 12 KirişTS EN 14651 
BETONB19Water Soluble Chloride Content of Mortar and ConcreteASTM C 1218
BETONB20Acid Soluble Chloride of Mortar and ConcreteASTM C 1152
BETONB21Betonda Klorür MuhtevasıTS EN 206
BETONB22Betonda Sülfat MuhtevasıTS EN 206
BETONB23RILEM  AAR-5: Rapid preliminary screening test for carbonate aggregates  (3,7,14,21 ve 28 days)RILEM AAR5
BETONB24RILEM AAR2—Detection of Potential Alkali-Reactivity—Accelerated Mortar-Bar Test Method for AggregatesRILEM AAR2
ÖZEL BETON DENEYLERİ 

TİPKODDENEYİN ADISTANDARD
BETONÖB01Yapılardan karot alınması, hazırlanması ve dayanım deneyiTS EN 12504-1, TS EN 12390-3, TS EN 13791
BETONÖB01-1Yapılardan karot alınması ve hazırlanmasıTS EN 12504-1
BETON ÖB02Klorür migrasyon katsayısı deneyiNT BUILD 492
BETON ÖB03Isıl Gelişim DeneyiNT 388
BETONÖB07Toplam Reaktif Alkali KütlesiPNAP 180 – APP 74
BETONÖB08Basınç Altında Su İşleme Derinliği Deneyi  3 adet numune (Permeability)TS EN 12390-8
BETONÖB08-1Basınç Altında Su İşleme Derinliği Deneyi 3 adet numune (Permeability)İşletme içi Metot/270 saat
BETONÖB09Betonun Klor İyonu Geçişine Karşı Direnci DeneyiASTM C1202-12
BETONÖB10Betonun Hızlı Karbonatlaşma Deneyi 2 KirişEN 13295
BETONÖB11Karot başlık hazırlanması ( Taş kesme, çimento başlık veya aşındırma işlemi)TS EN 13791, TS EN 12390-3
BETONÖB12Hazırlanmış karot basınç dayanımıTS EN 12390-3
BETON ÖB13Sertleşmiş Beton Su Emme Tayini DeneyiBS 1881-122
BETONÖB14Beton ve Harç üzerinde Suda Çözülebilir Klorür İçeriği TayiniASTM 1218-17
BETONÖB15Schmidt (beton test çekici) ile tahribatsız deneyler – geri sıçrama değerinin tayiniTS EN 12504-2
BETONÖB16Özel yapılardan beton karot numune alınması, tamir ve dayanım test numunesi hazırlanmasıTS EN 12504-1
BETONÖB17Karot numune üzerinde karbonatlaşma derinliğinin tayiniEN 14630
BETONÖB18Betonda Ultrasonik Atımlı Dalga Hızının Tayini (1 bölgeden 9 ölçüme kadar)TS EN 12504-4
BETONÖB19Geçirimli Betonlarda Potansiye Aşınma Değerinin Belirlenmesi -Los AngelesASTM C1747
BETONÖB20Su yapılarından beton karot numune basınç dayanımıTS EN 12390-3
BETONÖB21Eski yapılardan beton karot numune alınması, tamir ve dayanım test numunesi hazırlanması, kesme, başlıklama ve basınç dayanımı 3 numuneye kadarTS EN 12390-3
BETONÖB22Eski yapılardan Schmidt (beton test çekici) ile tahribatsız deneyler – geri sıçrama değerinin tayini aynı noktadan 11 ölçümTS EN 12504-2
BETONÖB23Eski yapılardan kolon donatı haritalama 1 kolon için
BETONÖB24Eski yapılardan donatı kontrolü için paspayı sıyırma
BETONÖB25GPR cihazı ile betonarme demir donatı haritasının çıkarılması (m2 fiyatı)
BETONÖB26Su yapılarında GPR cihazı ile betonarme demir donatı haritasının çıkarılması (m2 fiyatı)
BETONÖB27Donma çözülme direnci-Yüzeysel kabuk atma (yüzeysel yıpranma) 56 döngüİşletme içi Metot
BETONÖB28Apparent Chloride Diffusion Coefficient Of Cementitious Mixtures By Bulk DiffusionASTM C1556
BETONÖB28-1Sertleşmiş Betonda Klorür İçeriği BS 1881-124 Mad. 12.1
BETONÖB29Acid-Soluble Chloride In Mortar And ConcreteASTM C1152
BETONÖB30Water-Soluble Chloride In Mortar And ConcreteASTM C1219
BETONÖB31Korozyon Testi (Paspayına bağlı donatı kesit daralması ölçümü)İşletme içi Metot
BETONÖB32Betonun Sıcaklık Etkisiyle Fiziksel Özelliklerinin Değişimi Deneyiİşletme içi Metot
BETONÖB33GPR ve Ultrases tahribatsız muayene cihazları ile beton elemanlarının incelenmesiİşletme içi Metot