Kimyasal Katkı Deneyleri

KİMYASAL KATKI DENEYLERİ
TİPKODDENEYİN ADISTANDARD
KATKILARKK01Katkıların performans özelliklerinin değerlendirilmesi (akışkanlaştırıcılar)TS EN 934-2+A1:2013
KATKILARKK02Suda çözünebilir klorür içeriğiTS EN 480-10:2010
KATKILARKK03Alkali muhtevası içeriği (Na2O içeriği ve K2O içeriği)TS EN 480-12 :2008
KATKILARKK04Katı madde muhtevasıTS EN 480-8 :2012
KATKILARKK0520 C Sıvı bağıl yoğunluk değeriTS 781 ISO 758:1998
KATKILARKK06pH değeriTS ISO 4316:2010
KATKILARKK07Taze beton hava miktarı (şahit ve deneme betonu)TS EN 12350-7, TS EN 480-1, TS EN 934-2
KATKILARKK08Şahit ve deneme betonu hazırlama işlemi (Basınç dayanımı dahil)TS EN 12390-3, TS EN 480-1, TS EN 934-2
KATKILARKK09Priz başlangıcı ve sonu( şahit harç ve deneme harcı dahil)TS EN 480-2, TS EN 480-1, TS EN 934-2
KATKILARKK10Su azaltma(Harç numunesinde)TS EN 480-1
KATKILARKK11Sülfat Miktarıİşletme İçi Metot
KATKILARKK12Kılcal su emme tayiniTS EN 480-5
KATKILARKK13Kimyasal katkı deneyi için şahit beton  hazırlamaTS EN 12390-3, TS EN 480-1, TS EN 934-2
KATKILARKK14Kimyasal katkı deneyi için deney betonu  hazırlamaTS EN 12390-3, TS EN 480-1, TS EN 934-2
KATKILARKK15HomojenlikTS EN 934-2
KATKILARKK16RenkTS EN 934-2