Agrega Deneyleri

AGREGA DENEYLERİ

TİPKODDENEYİN ADISTANDARD
AGREGAA01İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los AngelesTS EN 1097-2:2010
AGREGAA02Magnezyum sülfat deneyi (Donma çözülme deneyi)TS EN 1367-2:2011
AGREGAA03Kuruma büzülmesinin tayiniTS EN 1367-4:2009
AGREGAA04Tane yoğunluğu ve su emme oranı (iri agregalar için)TS EN 1097-6:2013
AGREGAA04-1Tane yoğunluğu ve su emme oranı (Balast)TS EN 1097-6:2013
AGREGAA05Tane yoğunluğu ve su emme oranı (ince agregalar için)TS EN 1097-6:2013
AGREGAA06Gevşek yığın yoğunluğuTS EN 1097-3:1999
AGREGAA06Gevşek yığın yoğunluğu (Tuvenan agrega)TS EN 1097-3:1999
AGREGAA06-1Sıkışık Birim AğırlıkTS EN 1097-3:1999
AGREGAA06-2Hafif agregalarda gevşek yığın yoğunluğuTS EN 1097-3:1999
AGREGAA07Tane büyüklüğü dağılımı (elek analizi)TS EN 933-1:2012
AGREGAA07-1Balastlarda Tane büyüklüğü dağılımı (elek analizi)TS EN 933-1:2012
AGREGAA07-2Tuvenan Agregada Tane büyüklüğü dağılımı (elek analizi 0-100mm) TS EN 933-1:2012
AGREGAA07-3Hafif  Agregalarda Tane büyüklüğü dağılımıTS EN 933-1:2012
AGREGAA08İri agregaların yassılık indeksiTS EN 933-3 :2012
AGREGAA08-1İri agregaların yassılık indeksi (Balast)TS EN 933-3 :2012
AGREGAA09Şekil İndisiTS EN 933-4:2009
AGREGAA10İri agregalarda kavkı içeriğiTS EN 933-7:2000
AGREGAA11Çok ince malzeme muhtevasıTS EN 933-1:2012
AGREGAA11-1Balastlarda çok ince malzeme muhtevasıTS EN 933-1:2012
AGREGAA12Çok ince malzeme kalitesi için kum eşdeğeriTS EN 933-8:2012
AGREGAA13Alkali silika reaktifliğiASTM C 1260-07
AGREGAA14Çok ince malzeme kalitesi için metilen mavisi, (0-2 mm)TS EN 933-9:2022
AGREGAA15Su muhtevasıTS EN 1097-5:2009
AGREGAA16Alkali karbonat reaktifliğiASTM C 586-05
AGREGAA17Petrografik analiz1TS EN 932-3:1997, TS 10088 EN 932-3/A1 :2006
AGREGAA18-1Minerolojik Analiz2XRD Cihazı ile
AGREGAA18-2Minerolojik Analiz (Kantitatif)3XRD Cihazı ile
AGREGAA19Numune hazırlama ve hizmet bedeli
AGREGAA19-1Çeneli kırıcı ile kırma ve öğütmeTS 706 EN 12620
AGREGAA20Asitte çözünebilen sülfat, agregada sülfat içeriğiTS EN 1744-1+A1:2013
AGREGAA21Suda çözünebilir klorür tuzları TS EN 1744-1+A1:2013
AGREGAA22Suda çözünebilen sülfat TS EN 1744-1+A1:2013
AGREGAA23Asitte çözünebilen sülfit TS EN 1744-1+A1:2013
AGREGAA24Toplam kükürt muhtevasıTS EN 1744-1+A1:2013
AGREGAA25Hafif organik kirleticiler TS EN 1744-1+A1:2013
AGREGAA26Humus muhtevasıTS EN 1744-1+A1:2013
AGREGAA27Kızdırma kaybıTS EN 1744-1+A1:2013
AGREGAA28Alkali silika reaktifliği (Kimyasal metot)ASTM C 289-07
AGREGAA29Ana Bileşen Tayini*XRF cihazı ile
AGREGAA30Doğal Taşlar- Deney Metotları- Basınç Dayanımı TayiniTS EN 1926 :2013
AGREGAA31Çok ince malzeme kalitesi için metilen mavisi, (0-0,125 mm)TS EN 933-9:2010
AGREGAA32Iri agregalarda ezilmiş ve kirilmiş yüzeylerin yüzdesinin tayiniTS EN 933-5:2000
AGREGAA34Balast Agregalarında magnezyum sülfat deneyi          (22,4-31,5mm, 40mm-50mm – 10 döngü)TS EN 1367-2:2010
AGREGAA35Balast Agregalarında Los Angeles Deneyi(1000 devir)TS EN 1097-2:2000, TS EN 1097-2/A1 2007
AGREGAA36Kil Topakları ve Ufalanabilir Maddeler (İri Agrega)ASTM C 142
AGREGAA37Agregaların Aşınmaya karşı direnci tayini(Mikro- Deval Deneyi -12000 devir)TS EN 1097-1:2011
AGREGAA37-1Balast Agregalarında Aşınmaya Karşı Direnç (Mikro- Deval Deneyi -14000 devir)TS EN 1097-1:2011, TS 7043EN 13450 EK-E
AGREGAA38Bazaltlarda “Sonnenbrand” (güneş yanığı) etkisi deneyiTS EN 1367-3/AC : 2006
AGREGAA39Isıl şoka karşı direnç deneyiTS EN 1367-5 :2011
AGREGAA39-1Isıl şoka karşı direnç deneyi .(Los Angeles deneyi hariç)TS EN 1367-5 :2011
AGREGAA40Geri kazanılmış agrega özütünün çimentonun priz başlangıç süresi üzerindeki etkisinin tayiniTS EN 1744-6:2008
AGREGAA41Nem OranıASTM D2419
AGREGAA42Plastisite İndeksiASTM D4318
AGREGAA43Harç Yöntemiyle Organik Kirleticilerin TayiniTS EN 1744-1:2011
AGREGAA44Suda Çözünebilir Alkali Muhtevasiİşletme İçi Metot
AGREGAA45Asitte Çözünebilir Klorür TayiniTS EN 1744-5
AGREGAA46Toprakta pH TayiniASTM G51
AGREGAA47Minimum Resistivite TayiniASTM G187
AGREGAA48Likit LimitASTM D4318
AGREGAA50Agregaların bitüm ile uyumu deneyi (Soyulma Mukavemeti)TS EN 12697-11
AGREGAA51Agrega sertlik tayiniİşletme içi metot
AGREGAA52Sülfür TayiniTS 3440 
AGREGAA53Fulvo Asit MuhtevasıTS EN 1744-1
AGREGAA54Balast Agregalarında Sodyum Sülfat Deneyi ( 20 döngü)TS EN 1367-2:201, S406 Ap.A
AGREGAA55Doğal Taşlar- Tuz Kristallenmesine Direncin TayiniTS EN 12370
AGREGAA56Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse AggregateASTM C127
AGREGAA56Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles MachineASTM C131
AGREGAA57Balastlarda Tane UzunluğuTS EN 13450
AGREGAA58İnce Agregalarda Asitte Çözünebilirlik TayiniBS 812-119
AGREGAA59Yaş analiz ile:3530AA02(Eritiş Metodu)
Volumetrik Analiz+
Gravimetrik Analiz+
ICP-OES Cihazı ile analiz
AGREGAA60-1Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini, %kayıp (10 döngü)TS EN 1367-1
AGREGAA60-2Donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini, %kayıp (20 döngü)TS EN 1367-1, TS 7043EN 13450 
AGREGAA60-3Doğal yapı taşlarında donma ve çözülmeye karşı direncin tayini  (25 döngü)TS 699
AGREGAA61Doğal taşlar – Deney metotları – Tuz kristallenmesine direncin tayinTS EN 12370
AGREGAA62Agregaların Potansiyel Alkali Reaktivitesinin Tayini (Harç Çubuğu Yöntemi) TS 13516TS 13516
AGREGAA63Bağlayıcı Malzemeler ve Agrega Karışımlarının Potansiyel Alkali Silika Reaktivitesinin Tayini ( Hızlandırılmış Harç Çubuğu Yöntemi) TS 13517 TS 13517
AGREGAA64Bağlayıcı Malzemeler ve Agrega Karışımlarının Potansiyel Alkali Silika Reaktivitesinin Tayini ( Hızlandırılmış Harç Çubuğu Yöntemi) ASTM C 1567 ASTM C 1567
AGREGAA65Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium SulfateASTM C 88
AGREGAA66Agregalarda kayaç kesme işlemi 
*Ana bileşen tayini deneyi Eczacıbaşı Esan Laboratuvarın’nda yaptırılmaktadır.
1 MTA Laboratuvarı’nda yaptırılmaktadır. 
2 MTA Laboratuvarı’nda yaptırılmaktadır.
3 TPAO Laboratuvarı’nda yaptırılmaktadır.