THBB Laboratuvarında yeni bir deney geliştirildi

Türkiye Hazır Beton Birliği Yapı Malzemeleri Laboratuvarında yeni bir dürabilite deneyi geliştirildi. Dünyada önemli AR-GE laboratuvarlarından biri olan THBB Laboratuvarı, “ASTM C1556: Çimento Esaslı Malzemelerin Yığın Difüzyonu ile Görünür Klorür Difüzyon Katsayısının Tespiti” deneyini geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Dürabilite deneyleri, çevresel etkilere dayanıklı özel beton üretimleri ve özellikle beton servis ömrü hesaplamaları için önem arz ediyor. Bu sayede 100 yıl üzerinde servis ömrüne sahip beton tasarlamak mümkün kılınıyor. ASTM C1556 metodu, NT Build 443 Standardı’nı referans alıp, betonun klorür iyonlarına bağlı yığın difüzyon katsayısının tespiti için kullanılıyor. Elde edilen deney sonucu Life 365 gibi çeşitli beton servis ömrü hesaplama araçları için de girdi sağlıyor. Deney metodu ile hem eski yapılardan hem de yeni tasarlanan betonlardan alınan numunelere test yapılabiliyor.

Metot uygulaması, 28 gün kürlenmiş beton numunelerinin öncelikle kalsiyum hidroksit ile doyurulması ve en az 35 gün 165g/L sodyum klorür çözeltisinde klorür iyonlarına maruz bırakılması ile gerçekleştiriliyor. Betonun başlangıç klor konsantrasyonu ve klorür iyonlarına maruz kalan yüzeyinden özel öğütme yöntemleri kullanılarak elde edilen toz numunelerin klorür konsantrasyonları tespit ediliyor. Görünür klorür difüzyon katsayısı Fick’in 2. difüzyon kanununun temel alınması ile hesaplanıyor.

Örnek bir hesaplama tablosu aşağıda sunulmuştur:

[supsystic-tables id=14]

THBB Laboratuvarında yapılmakta olan diğer dürabilite deneyleri şunlardır: NT BUILD 492 Klorür Migrasyon Katsayısının Tespiti Deneyi, ASTM C1202-12 Klor İyonu Geçişine Karşı Direnç Deneyi, EN 13295 Karbonatlaşma Direnci Deneyi ve TS EN 12390-8 Basınç Altında Su İşleme Derinliği.

Deney hizmetleri ile ilgili bilgi almak ve başvurmak için 0 212 483 73 68-69 No.lu hatlardan veya laboratuvar@thbb.org e-posta adresinden THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile iletişime geçebilirsiniz.