Hakkımızda

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), üyelerinden ve değerli paydaşlarından aldığı güçle ülkemizde kaliteli betonun üretilmesi ve kullanılması için özveriyle çalışmaktadır. THBB, bu amaçla gerek sektör çalışanlarının, gerekse hazır beton kullanan teknik elemanların bilgilendirilmesine yönelik eğitsel etkinlikler, kongre ve sempozyumlar, yarışmalar düzenlemekte ve yayınlar çıkarmaktadır. 1991 yılından bu yana Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) üyesi olan THBB, sektöre ve ülkemize sağladığı katkılar nedeniyle, 1995 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Türkiye” sıfatını taşımaya ve ülkemizi yurt dışında temsil etmeye layık görülmüştür.

THBB’nin kalite odaklı çalışmaları devam ederken, ham maddelerin denetlenmesi ve cihazların kalibrasyonu önem arz etmeye başlamıştır. THBB bu amaçla, kaliteli beton üretimini sağlamak için 2007 yılında akredite ve örnek bir Yapı Malzemeleri Laboratuvarı kurmuştur.

THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarındaki çalışmaları, inşaat yüksek mühendisi, kimya yüksek mühendisi ve fizik mühendisinin yer aldığı bir ekip yürütmektedir. Kuruluşundan itibaren TS EN ISO IEC 17025 standardına uygun çalışmalarını yürüten THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından AB 0767 T numarası ile deney bölümünden, AB 0131 K numarası ile kalibrasyon bölümünden akredite olarak hizmet vermektedir.

Tüm beton, çimento, agrega, su, uçucu kül ve kimyasal katkı deneylerinin yapıldığı ve kalibrasyon hizmetlerinin verildiği THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarının hizmet kapsamı değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte sürekli geliştirilmektedir. THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarında, mevcut yapıların beton kalitesinin tayin edilmesi amacıyla betondan karot numuneler alınmaktadır.

Hazır betonda kalitenin sağlanmasında, yapılan deneylerin yanı sıra deneyler yapılırken kullanılan cihaz ve ekipmanların doğruluğunun kontrol edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarında, sektördeki firmaların test cihazları üzerinde kalite kontrolünü sağlamak için kalibrasyon hizmeti verilmektedir. Beton kalite laboratuvarlarının en önemli ekipmanlarından olan beton test presi, terazi, test eleği, termometre, kumpas ve etüv cihazlarının kalibrasyonu akredite olarak gerçekleştirilmektedir.

THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarında İstanbul 3. Boğaz Köprüsü’nün dürabilite (dayanıklılık) deneyleri TÜRKAK akreditasyonu kapsamında yapılmaktadır. THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, bu deneyi yapabilen Türkiye’de ilk ve tek akredite kurum haline gelmiştir. Dünya’da az sayıda laboratuvarın gerçekleştirdiği özel deneyler, Türkiye’de THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarında yapılmaktadır.

2013 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü içerisindeki Teknoloji Geliştirme bölgesinde (Teknopark) hizmetlerine devam eden THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarında her yıl, 10.000’den fazla deney ve 2.000’den fazla ekipmanın kalibrasyonu gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetiminde bulunan Teknopark’ta beton ve bileşenleri ile ilgili AR-GE proje faaliyetleri yürütmektedir. THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, müşteri memnuniyetini temel alan, güvenilirlik, tarafsızlık, gizlilik, bağımsızlık ve profesyonellik ilkeleri çerçevesinde çalışmaktadır. THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, uluslararası standartlara uygun, inşaat sektörünün kaliteli yapı malzemesi kullanmasına, kaliteli beton üretimi yapmasına ve test cihazlarının izlenebilirliğinin sağlanmasına yardımcı olarak başta THBB üyeleri olmak üzere, sektörün ihtiyaçlarını karşılamaktadır.